FAQ (veel gestelde vragen)

FAQ (veel gestelde vragen)2016-12-01T18:16:16+01:00
Schoonmaken van de Robi Comb® Pro2016-12-06T09:44:44+01:00

De Robi Comb® Pro reinig je het best d.m.v. het vochtig afnemen van de behuizing en kammetje met wat alcohol. Onder geen beding mag je de kam proberen te reinigen door deze uit te koken.

Reinigung des Robi Comb® Pro2020-02-21T12:52:39+01:00

Den Robi Comb® Pro können Sie am besten reinigen, indem Sie das Gehäuse und den Kamm mit Alkohol abwischen. Sie dürfen den Kamm auf keinen Fall reinigen, indem Sie ihn auskochen!

Herroepingsrecht goederen2016-12-06T09:45:50+01:00

Conform de Europese Richtlijn Consumentenrechten heb je een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen je mag besluiten om de overeenkomst te herroepen. Voor het formulier klik op deze link (Word-document). Vervolgens heb je nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Het zichttermijn is geen probeertermijn. Zolang je nog niet besloten hebt het product te houden, mag je deze NIET gebruiken. Zodra de verpakking is geopend kan deze in verband met hygiëne niet meer teruggezonden worden. De kosten voor retourzending komt voor je eigen rekening.

Widerrufsrecht für Verbraucher2020-02-21T12:54:45+01:00

Entsprechend der europäischen Richtlinie für Konsumentenrechte haben Sie eine 14-tägige Probezeit, innerhalb derer Sie sich entscheiden dürfen, die Vereinbarung zu widerrufen. Das Formular finden Sie bei diesem Link. deze link (Word-document). Danach haben Sie noch 14 Tage Zeit, das Produkt zurückzuschicken. Die Probezeit ist keine Testzeit. So lange, wie Sie sich noch nicht dazu entschieden haben, das Produkt zu behalten, dürfen Sie es NICHT verwenden. Sobald die Verpackung geöffnet wurde, kann diese aus hygienischen Gründen nicht mehr zurückgeschickt werden.
Die Retourkosten müssen Sie selbst zahlen.

Hoe zit het met de garantie?2016-12-01T18:08:24+01:00

Vanzelfsprekend garanderen wij dat onze elektronische luizenkam werkt. Verder geldt standaard één jaar garantie op fabrieksfouten. Mochten er onverhoopt problemen zijn, wilt u ons dan een mail sturen met een korte omschrijving van de klacht en met vermelding van het factuurnummer.

Wie sieht es mit der Garantie aus?2020-02-21T12:55:48+01:00

Selbstverständlich garantieren wir, dass unser elektrischer Läusekamm funktioniert.
Darüber hinaus gilt eine Standard Garantiefrist für Fabrikfehler. Sollten unverhofft Probleme auftreten, dann bitten wir Sie darum, uns eine E-Mail mit einer kurzen Beschreibung der Beschwerde zu schicken und dabei die Rechnungsnummer zu melden.

Wat is de levertijd?2019-07-19T11:45:37+02:00

Je bestelling wordt, indien besteld vóór 17.00 uur, de dag zelf nog verwerkt en door ons verzonden met PostNL, zodat je het meestal de volgende werkdag in huis hebt. Meestal betreft het een brievenbusstuk, zodat je hiervoor niet thuis hoeft te blijven.

Was ist die Lieferzeit?2020-02-21T13:10:58+01:00

Natürlich verschicken wir Ihre Bestellung auch sicher und zuverlässig. Ihre Bestellung wird, wenn sie vor 17.00 Uhr bestellt wird, am Tag selbst bearbeitet und von uns gesendet. Normalerweise handelt es sich um ein briefkasten stück, sodass Sie dafür nicht zu Hause bleiben müssen. Die voraussichtliche Lieferzeit beträgt 1-3 Werktage.

Wat is de snelste en veiligste methode om van de luizen af te komen?2016-12-06T09:49:52+01:00

De snelste en veiligste methode om van hoofdluis af te komen: haar vrij maken van knopen door het te kammen of te borstelen, zodat de kam niet vastloopt. Vervolgens het haar gedurende 2 tot 5 minuten kammen met de elektronische luizenkam, de Robi Comb® Pro, op stand 2. Je vernietigt dan de luizen. Het haar vervolgens wassen met onze netenverwijderaarshampoo. Deze shampoo, uiteraard pesticidenvrij en veilig, lost de kleefstof van de neten op. Het haar vervolgens kammen met de traditionele luizen-/netenkam. Je verwijdert hiermee +85% van de neten. Vervolgens gedurende 14 dagen kammen met de elektronische luizenkam. 14 dagen omdat het maximaal 14 dagen duurt voordat een neet uitkomt.

Welches ist die schnellste Methode, die Läuse loszuwerden?2020-02-21T13:02:42+01:00

Die schnellste und sicherste Methode um Kopfläuse loszuwerden: das Haar von Knoten zu befreien, indem es gekämmt oder gebürstet wird, damit der Kamm nicht festläuft. Danach 2-5 Minuten mit dem elektrischen Läusekamm Robi Comb® Pro auf Stufe 2 kämmen. Auf diese Weise vernichten Sie die Läuse. Das Haar danach mit unserem Nissenentfernershampoo waschen. Dieses Shampoo, das selbstverständlich pestizidfrei und sicher ist, löst den Klebstoff der Nissen auf. Danach das Haar mit dem traditionellen Läuse- und Nissenkamm kämmen. Auf diese Weise vernichten Sie + 85 % der Nissen. Danach 14 Tage lang mit dem elektrischen Läusekamm kämmen. 14 Tage, weil es mindestens 14 Tage dauert, bis eine Nisse schlüpft.

Is extra schoonmaken noodzakelijk?2016-12-06T09:50:48+01:00

Het extra schoonmaken van beddengoed en zo is niet noodzakelijk. De hoofdluis, die achterblijft in ’t beddengoed, jas of knuffel of waar dan ook, zal op zoek gaan naar voedsel. Mocht die luis er in slagen dan wordt deze luis de volgende keer vernietigd door de elektronische luizenkam. Zo niet, dan gaat die luis ook dood, omdat de luis geen voedsel krijgt. Wel is het zaak het gehele gezin te controleren met de Robi Comb® Pro.

Ist ein zusätzliches Reinigen erforderlich?2020-02-21T13:04:36+01:00

Ein zusätzliches Reinigen der Bettwäsche usw. ist nicht erforderlich. Die Kopflaus, die im Bettzeug, in der Jacke, im Plüschtier oder wo auch immer zurückbleibt, macht sich auf die Suche nach etwas zu Essen. Sollte sie Erfolg bei der Suche haben, dann wird Sie beim nächsten Mal vom elektrischen Läusekamm vernichtet. Falls nicht, dann stirbt die Laus auch, weil sie keine Nahrung bekommt. Die ganze Familie muss aber mit dem Robi Comb® Pro kontrolliert werden.

Hoe werkt de luizenkam?2016-12-06T09:50:18+01:00

Op de tanden van het kammetje staat een stroompje. Zodra een luis in contact komt met het kammetje wordt deze vernietigd. Vergelijk het met de elektronische vliegenmepper. Uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat de Robi Comb® Pro ook de allerkleinste luis vernietigt voordat deze luizeneitjes/neten kan leggen. De levenscyclus wordt dus doorbroken. De kam doet niets met de eitjes/neten. Het is daarom belangrijk gedurende 14 dagen te kammen. Het duurt namelijk 4 tot 14 dagen voordat alle eitjes/neten zijn uitgekomen.

Wie funktioniert der Läusekamm?2020-02-21T13:05:59+01:00

Die Zähne des Kammes wurden mit elektrischem Strom versehen. Sobald eine Laus mit dem Kamm in Kontakt kommt, wird sie getötet.
Das lässt sich mit einer elektrischen Fliegenklatsche vergleichen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass der Robi Comb® Pro auch die kleinste Laus tötet, bevor diese dazu in der Lage ist, Eier/Nissen zu legen. Der Lebenszyklus wird auf diese Weise unterbrochen. Der Kamm tut nichts mit den Eiern/Nissen. Deshalb ist es besonders wichtig, 14 Tage lang zu kämmen. Es dauert nämlich 4-14 Tage, bevor alle Eier/Nissen geschlüpft sind.

Ga naar de bovenkant